tester

Valencià: Llengua i Literatura 1r Batxillerat DUAL

Oxford
Valencian language
ISBN: 9788467379389
 • Access type:
 • Also available without connection
 • Compatible devices:
 • PC
 • iPad
 • Android
 • Windows App
 • Responsive
Would you like to receive a demo of this product? Request demo
 • 1 Així és inicia DUAL
 • 2 La comunicació
 • 3 El text i les propietats textuals
 • 4 Formes d'organització textual
 • 5 Textos orals i escrits. Textos periodístics
 • 6 BLOC I. Obtenció, tractament i avaluació d'informació
 • 7 La paraula. Classes de paraules (I)
 • 8 Classes de paraules (II)
 • 9 Classes de paraules (III)
 • 10 L'oració simple
 • 11 Classes d'oracions
 • 12 L'oració composta
 • 13 BLOC II. Elaboració de treballs acadèmics
 • 14 La diversitat lingüística
 • 15 Llengua i societat
 • 16 BLOC III. La presentació oral
 • 17 La literatura i el comentari de textos literaris
 • 18 Els inicis de la literatura catalana
 • 19 Ramon Llull
 • 20 La prosa moral i religiosa
 • 21 BLOC IV. Guia de lectura. Les Cròniques
 • 22 L'humanisme
 • 23 La poesia en el segle XV
 • 24 La novel·la del segle XV
 • 25 La literatura a València (segona meitad del segle XV)
 • 26 La literatura en els segles XVI, XVII i XVIII
 • 27 BLOC V. Guia de lectura. Tirant lo Blanc
 • 28 La literatura del segle XIX
 • 29 El teatre i la novel·la del segle XIX
 • 30 El modernisme
 • 31 BLOC VI. Guia de lectura. La bogeria
 • 32 Annexo I
 • 33 Annexo II
 • 34 Annexo III
close